ทม.แพร่ ร่วมพิธี บวงสรวงศาลหลักเมือง ประจำปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.09 น. นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ นายเจตนิพิฐ หล้าประเสริฐ ปลัดเทศบาลเมืองแพร่ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแพร่ เข้าร่วมประกอบพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองแพร่ ประจำปี 2564 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาวจังหวัดแพร่ ให้อยู่เย็นเป็นสุข ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง มีความเจริญรุ่งเรือง อีกทั้งเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันงดงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น