ศูนย์บ่มเพาะฯ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน

วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองฯ ธีรวุธ ยะอูป ฝ่ายบริหารทรัพยากร รองฯ ชรันต์ยุทธ์ บุญยง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นำคณะครูทีมงานศูนย์บ่มเพาะฯ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะฯ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ นำมาใช้ในงานศูนย์บ่มเพาะฯ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น