(มีคลิป) วัดพระธาตุช่อแฮฯ ทำพิธีขลังและศักดิ์สิทธิ์ หล่อรูปเหมือนนักบุญแห่งล้านนา “ครูบาศรีวิชัย”

วัดพระธาตุช่อแฮฯ ทำพิธีขลังและศักดิ์สิทธิ์ หล่อรูปเหมือนนักบุญแห่งล้านนา “ครูบาศรีวิชัย” เพื่ออุทิศถวายเนื่องในวันรำลึก 144 ปี ชาตกาล พระครูบาศรีวิชัย ประธานบูรณปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุช่อแฮ เมื่อปี พ.ศ. 2467 หรือเมื่อ 97 ปีผ่านมา

พิธีขลังที่ศักดิ์สิทธิ์ในวันนึ้เริ่มขึ้นเมื่อเวลา 07.00 น. วันนี้ 11 มิถุนายน 2564 ที่วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.แพร่ พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะ จ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮฯ ได้จัดงาน 143 ปีชาตกาล พระครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา อุทิศถวายเนื่องในวันรำลึก 143 ปี ชาตกาล พระครูบาศรีวิชัย ประธานบูรณปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุช่อแฮ เมื่อปี พ.ศ. 2467 (97 ปีผ่านมา)ในงานมีพิธีบวงสรวงถวายเครื่องสักการะกู่อัฐิส่วนที่ 5

โดยพระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจ.แพร่ จุดเครื่องบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อย นายอรรนพ ชื่นสมถ้อย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท วัฒนกล ทรานสปอร์ต 2001 จุดธูปเทียนเครื่องบูชา พิธีอ่านโองการอัญเชิญเทวดาและอาราชธนาทิพยญาณพระครูบาศรีวิชัย การฟ้อนถวายสักการะ โดย นักเรียนโรงเรียนเมืองแพร่ และตีกลองปู่จาถวาย โดยวงโกสิยไชยเภรี ศิษย์วัดพระธาตุช่อแฮ พระอาราม และพิธีทำบุญทักษิณานุปทาน

ต่อจากนั้นเวลา 10.19 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และหล่อรูปเหมือนพระครูบาศรีวิชัย อิริยาบถยืน สูง 2 เมตร โดยนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นายอรรนพ ชื่นสมถ้อย กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท วัฒนกล ทรานสปอร์ต 2001 จุดเครื่องทองน้อย พระราชปัญญาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 6 วัดนางชี กรุงเทพฯ จุดเทียนชัย อธิฐานจิต เจิมเทียนชัย พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป สวดคาถาจุดเทียนชัย เจริญพระพุทธมนต์ ธัมมจักกัปปวัตนสูตร พระมหาเถราจารย์ 6 รูป นั่งปรกอธิษฐานจิต

นำโดยพระราชเขมากร เจ้าคณะ จ.แพร่ เวลา 11 น. 14 นาที 3 วินาที เททองหล่อรูปเหมือนครูบาศรีวิชัย อิริยาบถยืน โดยมีพระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะ จ.แพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพผู้ว่าราชการ จ.แพร่ นายอรรนพ ชื่นสมถ้อย และผู้มีเกียรติถือสายสิญจน์ ประกอบพิธีหล่อรูปเหมือนครูบาศรีวิชัย อิริยาบถยืน สูง 2 เมตร เพื่อประดิษฐ์ ณ กู่อัฐิพระครูบาศรีวิชัย วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ให้พุทธศาสนิกชนได้กราบสักการะต่อไป

สำหรับพิธีขลังและศักดิ์สิทธิ์ในวันนี้นั้น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างประกอบพิธีเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจกับผู้ที่มาร่วมพิธี เนื่องจากว่าวันนึ้ไม่มีแดด และไม่มีฝน อากาศมืดครื้มๆ จนกระทั่งถึงตอนที่เริ่มทำพิธีสวดมหานาค เตรียมจะหล่อพระ ปรากฏว่าที่ท้องฟ้า บริเวณดวงอาทิตย์ มีเมฆจางลง ทำให้เกิดแสงเป็นวง ดวงอาทิตย์ พุ่งออกมา เป็นเหมือนนิมิตหมายอันดีถึงการทำพิธี สร้างความเลื่อมใสให้กับคณะศรัทธาที่มาร่วมพิธีในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น