นอภ.แม่ออน จัดประชุมกำนัน-ผญบ. เน้นห้ามเล่นการพนัน เข้มป้องโควิด-19 และป้องกันภัยธรรมชาติ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 11 มิ.ย.564 ที่หอประชุมที่ว่าอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ว่าที่ ร.ต.นพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอแม่ออน  เป็นประธานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ครั้งที่ 6/2564 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเฉพาะกำนันและผู้ใหญ่บ้านเท่านั้น โดยทาง นายวิทิตย์ สุภามูล ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอแม่ออน ได้นำเฉพาะกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจาก 6 ตำบล 49 หมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง เพื่อรับวาระข้อราชการจากที่ประชุม และนายอำเภอ

เพื่อเป็นมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งมีข้อราชการที่สำคัญ ดังนี้ 1. การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ตามข้อกำหนดออกตามความใน ม.9 และคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัด 2. การสร้างความรับรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนในการรับวัคซีน COVID-19 ในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มเสี่ยงโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค และประชาชนทั่วไป 3. การเตรียมความพร้อมรับมือ ติดตาม เฝ้าระวังภัยธรรมชาติในฤดูฝนที่จะถึงนี้ 4. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 5. การห้ามให้มีบ่อนการพนันทุกประเภทในพื้นที่อย่างเด็ดขาด 6. การรักษาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ให้สมบูรณ์ ในการประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในครั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่สาธารสุขอำเภอ รพ.สต.อสม.ได้คัดกรองอย่างเคร่งครัด และให้เว้นระยะห่างกัน เพื่อป้องกันโควิด-19 ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น