โรงเรียนช่องฟ้าซินซิงวาณิชบำรุง ทำความสะอาดพร้อมพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ สร้างความปลอดภัยให้นักเรียน และบุคลากร

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 นางศุทธดา ฉัตรดุลธรรม ผู้จัดการโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เปิดเผยว่า โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ได้ดำเนินการเพื่อสร้างความมั่นใจ ความปลอดภัย ให้กับผู้ปกครอง นักเรียน ครูและบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 โดยดำเนินการทำความสะอาดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หอพักนักเรียน โรงอาหาร บริเวณทั่วไปภายในโรงเรียน เครื่องปรับอากาศ และเครื่องฟอกอากาศ พร้อมทั้งการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเจ้าหน้าที่จากสมาคมกุศลสงเคราะห์เชียงใหม่ ทั้งแผนกปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ของโรงเรียนฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็น