รอง ผวจ.เชียงราย ตรวจเยี่ยมติดตามงาน และมอบนโยบายพื้นที่ อ.แม่สรวย

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานและมอบนโยบายในพื้นที่อำเภอแม่สรวย จ.เชียงราย พร้อมมอบโยบาย ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สรวย โดยมี นายคฑาสิทธิ์ เนื่องหล้านายอำเภอแม่สรวย พร้อมด้วยปลัดอำเภอแม่สรวย เจ้าหน้าที่ปกครอง ลูกจ้าง ให้การต้อนรับ
จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมด่านป้องกันโควิด-19 บ้านวาวี ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

ตรวจติดตามงานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงวาวี โดยมี ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงวาวี เกษตรอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ พัฒนาการอำเภอ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ และผู้นำชุมชนบ้านดอยช้างให้การต้อนรับ จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมดูกระบวนการผลิตกาแฟของโรงงานกาแฟดอยช้าง การปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรือน ชมพุทธอุทยานดอยช้าง ณ บ้านดอยช้าง ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียราย มีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลวาวี ศปต.วาวี อสม. อบต.วาวี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

ร่วมแสดงความคิดเห็น