จิตอาสาพัฒนา เหล่าเสนาร่วมใจ ด้วยฝักใฝ่คุณค่า นำพาสิ่งดีๆ ให้มาหา ในโอกาสหน้าต่อไป

เมื่อ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. มณฑลทหารบกที่ 32/ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาพื้นที่บริเวณ หมวดคลัง สป.3 ที่ 2 กองพันส่งกำลังและบริการที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 โดยมี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32/ผู้อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นผู้นำกล่าวปฏิญาณ ก่อนแยกย้ายกำลังพลจิตอาสาเข้าดำเนินการพัฒนาพื้นที่ตามที่แบ่งมอบตามลำดับ โดยกิจกรรมจิตอาสาฯที่หน่วยจัดขึ้นเป็นการเชิญชวนกำลังพลปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) ตามอัตราการจัด/แบ่งผลัดปฏิบัติงาน ที่หน่วยยึดถือปฏิบัติในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) มาร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ พัฒนาพื้นที่ว่างของหน่วยให้ก่อเกิดประโยชน์ในภายภาคหน้า ทั้งนี้พื้นที่ตั้งของ หมวดคลัง สป.3 ที่ 2 กองพันส่งกำลังและบริการที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 นั้นถือเป็นพื้นที่หน่วยได้รับมอบให้ดูแลซึ่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32/ผู้อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 ได้กรุณาสั่งการให้มีการระดมแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่จะก่อเกิดประโยชน์ในอนาคต โดยมีแผนพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวเป็นการขยายผลของโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จะดำเนินการเป็นโครงการปลูกกล้าไม้ผลพระราชทาน ได้แก่ โกโก้, อะโวคาโด้, มะม่วง, ขนุน, น้อยหน่า, เสาวรส และอื่นๆ เพื่อเป็นการเรียนรู้ สร้างรายได้ ก่อเกิดประโยชน์ต่อกำลังพลและกับหน่วยในโอกาสหน้าต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น