สพม.เชียงใหม่ ประชุมผู้บริหารในสังกัด เพื่อมอบนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์โควิด-19

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด เพื่อมอบนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) โดยมี นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ และศึกษานิเทศก์ ได้ชี้แจงรายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนฮอดพิทยาคม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น