ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 37 ร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย เตรียมความพร้อมและความสะอาดรองรับมาตรการสาธารณสุขรองรับการเปิดภาคเรียน

พลตรี ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มทบ.37 ในฐานะ ผอ.ศบภ.มทบ.37 เป็นประธานในการพัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา เมื่อบ่ายวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 ที่โรงเรียนเทศบาล 5 นครเชียงราย พร้อมกับกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ผู้บริหารสถานศึกษา คณาจารย์ นักการภารโรง ตลอดทั้ง อาสาสมัครมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

โดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 37 ได้ร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย โรงเรียนเทศบาล 5 นครเชียงราย และจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมกันชำระล้างสิ่งสัมผัส จุดปนเปื้อน พร้อมทำความสะอาดอาคารสถานศึกษา สิ่งสัมผัส สภาพแวดล้อม จุดเสี่ยงภายใน รวมทั้ง สื่อการเรียนการสอน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโคโรน่าไวรัส 2019 ภายในบริเวณสถานศึกษาก่อนการเปิดภาคเรียนในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ที่จะถึงนี้ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564

อีกทั้ง กิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาครั้งนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายได้วางกลยุทธ์เพื่อให้การเปิดภาคเรียนใหม่นี้ มีความเรียบร้อยปลอดภัย สามารถสร้างภูมิคุ้มกันสาธารณะ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับความเชื่อมั่นที่จะสามารถจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ร่วมแสดงความคิดเห็น