อำเภอสูงเม่น จ.แพร่ เตรียมขับเคลื่อนตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชมรมสตรีอำเภอสูงเม่น จ.แพร่ นางนัยนันท์ ชูสกุลนิติสินธ์ พัฒนาการอำเภอสูงเม่น และนางมาลี ชัยธิ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้

โดยให้ความรู้ในเรื่องกลยุธ์การขับเคลื่อนฯ ทบทวนกลไกการขับเคลื่อน การวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินงาน โดยมีคณะกรรมการบริหารตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ อำเภอสูงเม่น ร่วมประชุมในครั้งนี้ การจัดจัดประชุมเน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น