อบจ.แพร่ เข้าร่วมประชุม ติดตามการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์และป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ประชาชน

เมื่อบ่ายวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนตามข้อสั่งการ 10 มาตรการของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.)

 

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ และ ในฐานะเลขานุการศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวีฤทธิ กวยะปาณิก เลขานุการ นายก อบจ.แพร่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ที่ว่าการอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น