น่านเตรียมออกประกาศฉบับที่ 15 ฉีดวัคซีนครบตามกำหนดเที่ยวน่านได้โดยไม่ต้องกักตัว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2564

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ศาลากลางจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน   มีประเด็นที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

จังหวัดน่าน ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ผู้มีอายุเกิน 60 ปีและประชาชนใน 7 กลุ่มโรค ไปแล้ว  15,584 โด๊ส  ในจำนวนนี้มีผู้ได้รับวัคซีนซิโนแวค เข็มทึ่สอง 4,115 คน สำหรับแนวทางจัดสรรวัคซีนรอบใหม่ จะจัดสรร ร้อยละ 50 ให้กับกลุ่มฟังก์ชัน หรือกลุ่มผู้ทำงานกลุ่มเสี่ยง และอีกร้อยละ 50 ให้กับผู้ที่ลงทะเบียน Application หมอพร้อม ผู้สูงอายุและ 7 กลุ่มโรค โดย Application หมอพร้อมจะพร้อมให้ประชาชนได้ลงทะเบียนอีกครั้งในวันที่ 14 มิถุนายนนี้เป็นต้นไปขอเชิญชวนประชาชนลงทะเบียน เพื่อรับการฉีดวัคซีน

จังหวัดน่านเตรียมออกประกาศฉบับที่ 15 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไปโดยเนื้อความในประกาศจะใกล้เคียงกับฉบับที่ 14 มีข้อสังเกตที่เปลี่ยนแปลงในรายละเอียดเป็นบางหัวข้อเช่น กรณี ผู้ที่จะเดินทางเข้าจังหวัดน่าน และไม่ต้องกักตัวจะต้อง ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มหรือฉีดวัคซีน Astra Zeneca 1 เข็มในระยะเวลา 14 วันขึ้นไป

จังหวัดน่านเตรียมใช้ Application “น่านปลอดภัย” โดยให้สแกน QR Code ก่อนเข้าพื้นที่ และประชาชนที่เดินทางเข้าจะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดใน Application ดังกล่าว โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป และจะ ทดลองระบบในวันที่ 17 มิถุนายน 2564

สถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในส่วนของจังหวัดน่านมีผู้ป่วยยอดสะสม 126 คนและกำลังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 4 คนทั้ง 4 คนไม่มีอาการหนัก ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564  ถึงปัจจุบันมีผู้หลบหนีเข้าเมือง 35 ราย ดำเนินการทางกฎหมายและส่งกลับประเทศทุกราย

สำหรับการ เปิดตลาดสดสามารถเปิดได้ตามปกติ ห้างสรรพสินค้าทุกห้างเปิดตามปกติ ตามระยะเวลาที่กำหนด ส่วนถนนคนเดิน สามารถเปิดได้ตามปกติแต่ พบว่าเกือบทุกแห่งยังไม่เปิด ซึ่งการเปิดถนนคนเดินนั้นนายอำเภอในพื้นที่มีอำนาจพิจารณา

ถ้าการท่องเที่ยวชะลอตัวแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังคงปิด ไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้า ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานน่านได้เปิด รับลงทะเบียนสำหรับภาคส่วนธุรกิจท่องเที่ยว เพื่อให้เข้ารับการรับวัคซีนมีผู้ลงทะเบียนแล้ว 302 คน
สถานศึกษาได้เปิดก่อน 14 วันคือเปิดตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา กว่า 300 แห่ง และอีก 27 แห่งจะเปิดในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564  ทุกโรงเรียนสามารถดำเนินการได้ตามปกติไม่มีปัญหาแต่อย่างใด ล่าสุดบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีนและ 884 คน

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น