พช.พะเยา จัดพิธีมอบลายผ้า”ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” โครงการขยายผลกิจกรรม” ผ้าไทยใส่ให้สนุก”

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีมอบลายผ้า “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ โครงการขยายผลกิจกรรม “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ประยุกต์สู่หัตถศิลป์แก่กลุ่มทอผ้า จำนวน 25 ราย

เวลา 14.30 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รับมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค เมล็ดพันธ์ผัก ต้นกล้า และพืชผักสวนครัวตามกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากผู้แทนเครือข่ายกลุ่มองค์กรพัฒนาชุมชนจากทุกอำเภอ เพื่อส่งต่อให้เหล่ากาชาดจังหวัดพะเยานำไปมอบให้ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ

ในการนี้มีผู้บริหารฯหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ กลุ่ม/องค์กรเครือข่ายงานพัฒนาชุมชน เข้าร่วมพิธีตามกิจกรรมดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องโถง หน้าห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจัวหวัดพะเยา

 

Cr.กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.พะเยา

ร่วมแสดงความคิดเห็น