(มีคลิป) ครูเช็ดโต๊ะเก้าอี้ พร้อมรับเปิดเทอม 14 มิ.ย. หลายโรงเรียนขอกึ่งออนไซต์ ดูสถานการณ์

คุณครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ ช่วยกันทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี้ อุปกรณ์สื่อการสอน พร้อมกับใช้น้ำยาฆ่าเชื้อฉีดพ่นทุกพื้นที่ภายในโรงเรียน เตรียมความพร้อมเป็นขั้นตอนสุดท้าย ต้อนรับวันเปิดเทอม 14 มิถุนายน 2564 นี้

นางนารีย์ หมื่นแจ่ม รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ บอกว่า ช่วงแรกจะยังไม่เปิดแบบออนไซต์เต็มรูปแบบ สัปดาห์แรกจะเปิดให้นักเรียนชั้น ป.6 ที่มีอยู่ประมาณสามร้อยคนเข้ามาเรียนก่อน ส่วนชั้นอนุบาล-ป.5 ให้เรียนแบบออนไลน์ จากนั้นในสัปดาห์ต่อไปหากสถานการณ์ดีต่อเนื่อง จะเริ่มให้ชั้นอนุบาล – ป.5 กลับมาเรียนแบบสลับห้องคู่และห้องคี่แบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์ ก่อนจะขยับเปิดแบบออนไซต์เต็มรูปแบบทุกระดับชั้น

ส่วนมาตรการด้านความปลอดภัย ทางโรงเรียนได้ทำความสะอาดสถานที่ทุกตารางนิ้ว พร้อมกับปรับรูปแบบ งดกิจกรรมหน้าเสาธง งดกิจกรรมรวมกลุ่ม และ งดใช้โรงอาหาร ให้นักเรียนรับประทานอาหารบนโต๊ะเรียนไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายมากกว่านี้ ส่วนครูและบุคลากรทุกคนฉีดวัคซีนครบสองเข็มครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว

ร่วมแสดงความคิดเห็น