อ.สูงเม่น ใช้โดรนสำรวจเส้นทางการขุดลอกแหล่งน้ำ กำจัดวัชพืช

เมื่อบ่ายวันที่ 12 มิถุนายน 2564เวลา 14.00 น. นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ สั่งการให้ นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น ดำเนินการนำโดรนขึ้นบินถ่ายภาพมุมสูง ในการสำรวจเส้นทางการขุดลอกแหล่งน้ำ กำจัดวัชพืช ผักตบชวาและสิ่งปฏิกูลสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อเปิดทางน้ำให้สามารถไหลได้สะดวก เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยช่วงฤดูฝน โดยมีผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลน้ำชำ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นำเส้นทาง ณ ลำเหมืองร่องผา ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น