อ.วังชิ้น จ.แพร่ พัฒนากำจัดวัชพืชฝายห้วยแม่ปะยาง

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.2564 เวลา นายวัชรินทร์ ครองสุวรรณ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอวังชิ้น จ.แพร่ และกำนันตำบลสรอย นายอัจฉริยะพงษ์ ปันฟอง ผู้ใหญ่บ้านแม่ขมิง หมู่๒ ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่ ได้นำราษฎร กลุ่มผู้ใช้น้ำฝายห้วยแม่ปะยาง จำนวน 3 หมู่บ้าน(ม.2 ม.7 ม..8)ร่วมกันพัฒนาแผ้วถางวัชพืช ที่ขึ้นรกรุงรังบริเวณที่เปิด-ปิดน้ำและลำน้ำเหมืองที่ใช้เป็นทางน้ำเข้านา ระยะทางลำเหมืองยาว3กิโลเมตร เนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูกาลทำนาแล้ว แต่ยังไม่มีน้ำทำนา ยังไงก็ตัองเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อน ซึ่งพื้นที่ทำนาของ3หมู่บ้านนี้มีเนื้อที่ 358 ไร่

ขณะนี้น้ำในอ่างยังมีไม่มากเนื่องจากฝนตกมาไม่สม่ำเสมอ ทิ้งช่วงไปนาน ทำให้ลำห้วยแม่ปะยางไม่มีน้ำที่จะทำนา วันนี้ทางผู้นำหมู่บ้านให้หมอผี ผู้นำจิตแห่งวิญญาณ นำเหล้า1ไห,ไก่1คู่(เหล้า1ขวด ไก่ 2 ตัว)ทำพิธีเลี้ยงเจ้าป่าเจ้าเขาขอฝนให้ตกลงมาถูกต้องตามฤดูกาลตามความเชื่อของคนโบราณที่ทำพิธีแบบนี้สืบทอดมานานหลายชั่วอายุคนจนถึงปัจจุบัน ขณะเดียวกันนายสานิตย์ นันทสุวรรณ กำนันตำบลป่าสัก นายจิตรกร เหล่าชัย นายสฤษดิ์ ชัยชนะฯผู้นำหมูบ้านแม่กระต๋อม ม.๑ม.6ม.10 ได้นำราษฎรแม่กระต๋อม ที่ใช้น้ำฝายหลวงไปพัฒนากำจัดวัชพืชลำน้ำเหมืองระยะยาว1,800 เมตร เนื้อที่ทำการเกษตรประมาณ๘๙๓ไร่ ที่รอรับจากน้ำฝาย บางคนรอไม่ไหวจึงได้ลงมือทำนาก่อน (ไถผง)โดยใช้รถไถนาไถดินและพรวนดืนจากนั้นก็นำข้าวเปลือกที่เก็บไว้เพื่อทำพันธ์ุมาหว่านก่อน มัวแต่รอน้ำอ่าง,น้ำฝายไม่ไหวกลัวว่าพันธุ์ข้าวที่เก็บไว้นานจะอ่อนแอลง ปลูกไม่ได้ผลจึงจำเป็นต้องทำนาหว่านแห้งๆเพื่อรอฝนตกลงมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น