อบจ.แพร่ ร่วมด้วยช่วยกัน กำจัดวัชพืชและผักตบชวา

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ สจ.แสงสว่าง เสือขำ ส.อบจ.เขต1อำเภอลอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่าง นำเครื่องจักรกล เข้าร่วมกับ ท่านนายอำเภอลอง เทศบาลตำบลห้วยอ้อ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และ จิตอาสา ดำเนินโครงการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา และสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อให้น้ำไหลสะดวกในฤดูฝน เตรียมความพร้อมป้องกัน และ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม ลำห้วยแม่กาง บริเวณบ้านดอนทราย หมู่ 7 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น