ไทยฉีดวัคซีนได้ตามเป้า ! ยอดฉีดสะสม 6 ล้านโดส ติดอันดับ 3 ของอาเซียน

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 28 กพ. – 12 มิ.ย. 64 มียอดฉีดสะสมรวมทั้งสิ้น 6,081,242 โดส แยกเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 4,456,786 ราย และผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 1,624,456 ราย ส่งผลให้ปัจจุบันไทยมียอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 สะสมเป็นอันดับที่ 3 ของอาเซียน และเป็นไปตามเป้าหมายของแผนการฉีดวัคซีนสำหรับประชากรไทยในประเทศไทย

สำหรับการฉีดวัคซีนให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย.64 เป็นต้นมา มียอดการฉีดเข็มแรกไปแล้วมากกว่า 2 แสนราย โดยมีผู้ประกันตน ม 33 ที่แสดงความประสงค์ฉีดวัคซีนจำนวน 6,037,497 คน ซึ่งกระทรวงแรงงานจะเร่งดำเนินการตามเป้าหมายที่วางไว้โดยเร็ว

ในส่วนของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุด จนถึงวันที่ 12 มิ.ย 64 มีผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 สะสมแล้วจำนวน 1,678,948 โดส

ร่วมแสดงความคิดเห็น