บ.ประชารัฐแพร่ ทำผลงานเจ๋ง ดันแก้วมังกรแพร่เข้า เครือข่ายธุรกิจใหญ่ เพิ่มมูลค่าได้ 200%

ผู้สือรายงานว่าชาวบ้านถิ่นไทลื้อต.บ้านถิ่น อ.เมือง จ.แพร่ ยิ้ม เมื่อบริษัทประชารัฐรักสามัคคีแพร่ ซึ่งเป็นบริษัท วิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัด ได้เชื่อมโยงช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแก้วมังกรบ้านถิ่น
ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกแก้วมังกรสีแดงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นแก้วมังกรแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัยของจังหวัดแพร่

โดยบริษัทประชารัฐรักสามัคคีแพร่ วิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัด ได้ทำการจัดจำหน่ายแก้วมังกรให้กลับบริษัทเซ็นทรัลรีเทียลฟู้ด หรือ top supermarket ช่วยให้สินค้าเกษตรของจังหวัดแพร่ได้ขยายตลาดในประเทศ ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ช่วยให้ผู้บริโภคได้บริโภคผลไม้ที่ปลอดสารเคมีจากจังหวัดแพร่ เป็นการส่งเสริมสินค้าทางการเกษตรของจังหวัดแพร่ให้มีชื่อเสียงไปในระดับประเทศ ดูในปัจจุบันบ้านถิ่นไทลื้อหรือจังหวัดแพร่ที่เป็นแหล่งปลูกแก้วมังกรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและ จากการทดสอบถือว่าเป็นแก้วมังกร ที่มีรสชาติดี ที่หวานที่สุด
สามารถติดสั่งซื้อแก้วมังกรบ้านถิ่นจังหวัดแพร่ ได้ที่เบอร์ 0951474441 (ฝ่ายการตลาด บริษัทประชารัฐรักสามัคคีแพร่วิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัด)

ร่วมแสดงความคิดเห็น