ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผยยอดจองวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ผ่านออนไลน์แล้ว กว่า 6,000 องค์กร รวมกว่า 3 ล้านคน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งรายงานผลสรุปจำนวนองค์กรที่ยื่นความประสงค์ขอรับวัคซีนตัวเลือก“ซิโนฟาร์ม” ประจำวันที่ 14 มิ.ย. 2564 ตั้งแต่เปิดระบบยื่นความประสงค์ผ่านช่องทางออนไลน์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในเวลา 08.00 – 16.00 น.มีองค์กรยื่นความประสงค์ จำนวน 6,938 องค์กร จำนวนบุคคลที่องค์กรยื่นขอรับการจัดสรร 3,182,006 คน

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลและเอกสาร โดยองค์กรที่ยื่นความประสงค์สามารถติดตามประกาศการจัดสรรวัคซีนตัวเลือกทางเว็บไซต์และสื่อต่างๆ ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น