ปภ.รายงานเกิดวาตภัย น้ำไหลหลาก และดินสไลด์ใน 3 จังหวัด เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

15 มิ.ย. 64 เวลา 10.00 น. รายงานตั้งแต่วันที่ 12 – 15 มิ.ย. 64 เวลา 06.00 น. มีพื้นที่เกิดวาตภัย น้ำไหลหลาก และดินสไลด์ใน 3 จังหวัด ได้แก่ น่าน พิษณุโลก และระนอง รวม 3 อำเภอ 4 ตำบล 4 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 5 หลัง ส่วนในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่ 3 จังหวัด รวม 8 อำเภอ 16 ตำบล 32 หมู่บ้าน ซึ่งปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานจากสถานการณ์พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนข้างทางเหนือเล็กน้อยมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนและเคลื่อนตัวสู่อ่าวตังเกี๋ยและขึ้นฝั่งสาธารณรัฐสังคมเวียดนามตอนบน ประกอบกับร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคเหนือตอนบน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตอนบน ทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ทำให้เกิดลมกระโชกแรง น้ำไหลหลาก และดินสไลด์ โดยในห้วงวันที่ 12 มิถุนายน 2564 จนถึงปัจจุบัน (15 มิ.ย. 64 เวลา 06.00 น.) มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากลมกระโชกแรง น้ำไหลหลาก และดินสไลด์ รวม 3 จังหวัด 3 อำเภอ 4 ตำบล 4 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 5 หลัง ไม่มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต แยกเป็น

ภาคเหนือ 2 จังหวัด ได้แก่ น่าน พิษณุโลก รวม 2 อำเภอ 3 ตำบล 3 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 4 หลัง

ภาคใต้ 1 จังหวัด ได้แก่ ระนอง รวม 1 อำเภอ 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 1 หลัง

ส่วนในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่ 3 จังหวัด รวม 8 อำเภอ 16 ตำบล 32 หมู่บ้าน แยกเป็น

น่าน เกิดอุทกภัยในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบ่อเกลือ และอำเภอทุ่งช้าง รวม 4 ตำบล 5 หมู่บ้าน

เชียงราย เกิดอุทกภัยในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอขุนตาล อำเภอเชียงแสน อำเภอเชียงของ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และอำเภอพญาเม็งราย รวม 11 ตำบล 26 หมู่บ้าน

พิษณุโลก เกิดดินโคลนถล่มในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย

ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสำรวจ และประเมินความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้างหรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม ท้ายนี้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784”

ร่วมแสดงความคิดเห็น