ปภ.รายงานเกิดอุทกภัย วาตภัย และดินสไลด์ใน 5 จังหวัด คลี่คลายแล้ว – เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

16 มิ.ย.64 เวลา 10.00 น. รายงานตั้งแต่วันที่ 12 – 16 มิ.ย. 64 เวลา 06.00 น. มีพื้นที่เกิดอุทกภัย วาตภัย และดินสไลด์ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พิษณุโลก และระนอง รวม 15 อำเภอ 28 ตำบล 75 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 1,363 หลัง โรงเรียน 2 แห่ง ส่วนในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดอุทกภัยและวาตภัยในพื้นที่ 3 จังหวัด รวม 3 อำเภอ 3 ตำบล 5 หมู่บ้าน สถานการณ์คลี่คลายแล้วและอยู่ระหว่างการฟื้นฟู ซึ่งปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานจากสถานการณ์พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนข้างทางเหนือเล็กน้อยมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนและเคลื่อนตัวสู่อ่าวตังเกี๋ยและขึ้นฝั่งสาธารณรัฐสังคมเวียดนามตอนบน ประกอบกับร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคเหนือตอนบน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตอนบน ทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ทำให้เกิดลมกระโชกแรง น้ำไหลหลาก และดินสไลด์ โดยในห้วงวันที่ 12 มิถุนายน 2564 จนถึงปัจจุบัน (16 มิ.ย. 64 เวลา 06.00 น.) มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย วาตภัย และดินสไลด์ รวม 5 จังหวัด 15 อำเภอ 28 ตำบล 75 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 1,363 หลัง โรงเรียน 2 แห่ง ไม่มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต แยกเป็น

ภาคเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน และพิษณุโลก รวม 14 อำเภอ 27 ตำบล 74 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 1,362 หลัง

ภาคใต้ 1 จังหวัด ได้แก่ ระนอง รวม 1 อำเภอ 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 1 หลัง

ส่วนในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เกิดอุทกภัยและวาตภัยในพื้นที่ 3 จังหวัด รวม 3 อำเภอ 3 ตำบล 5 หมู่บ้าน แยกเป็น พะเยา เกิดอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน รวม 1 ตำบล 2 หมู่บ้าน เชียงใหม่ เกิดอุทกภัยในพื้นที่อำเภอแม่อาย รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน อุทัยธานี เกิดวาตภัยในพื้นที่อำเภอบ้านไร่ รวม 1 ตำบล 2 หมู่บ้าน

ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว และอยู่ระหว่างการฟื้นฟู ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสำรวจและประเมินความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้างหรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม ท้ายนี้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784”

ร่วมแสดงความคิดเห็น