โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ รับการนิเทศติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากสพม.เชียงใหม่

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ นำโดยนายศรันย์ วรรณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครู ให้การต้อนรับคณะกรรมการการนิเทศติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ นำโดย ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ประธานสหวิทยาเขตกลุ่มดอยสัพพัญญู และคณะศึกษานิเทศก์ สพม.เชียงใหม่ โดยได้นิเทศติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุม 1 และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการก่อสร้างโรงเรียนศาสตร์แห่งชีวิต โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น