รพ.เทิง ออกประกาศงดบริการแผนกผู้ป่วยนอก รับเฉพาะเคสอุบัติเหตุและฉุกเฉิน หลังพบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ ต.ตับเต่า ที่ยังคงเพิ่มจำนวนอย่างต่อเนื่อง ทางรพ.เทิง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่ 10 ตำบล ในอำเภอเทิง จึงได้ออกประกาศปิดบริการในแผนกผู้ป่วยนอกทั้งหมด เพี่อลดโอกาสในการแพร่ระบาดในโรงพยาบาล โดยมีรายละเอียดตามประกาศดังนี้

“เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระบาดในพื้นที่อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
มีผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเป็นจำนวนมากหลายหมู่บ้าน คาดว่าจะเกิดการระบาดใหญ่เป็นวงกว้าง ซึ่งจะส่งผลทำให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานและผู้ป่วยที่กำลังนอนพักรักษาอยู่มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ หากมีการติดเชื้อในเจ้าหน้าที่ จะต้องมีการกักตัว อาจทำให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ
ตังนั้น โรงพยาบาลเทิง จึงมีความจำเป็นต้องขอปิดการให้บริการแก่ผู้ป่วยทั่วไป เพื่อการควบคุมโรค ดังนี้ แผนกผู้ป่วยนอก ยกเว้น อุบัติเหตุและฉุกเฉิน แผนกกายภาพบำบัด แผนกแพทย์แผนไทย แผนกทันตกรรม และคลินิกพิเศษทั้งหมด
โดยโรงพยาบาลเทิงจะเปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉิน และประสบอุบัติเหตุเท่านั้น ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17-30 มิถุนายน 2564 หรือ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ลงชื่อ นายสุทธิพงษ์ ปาระคะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทิง”

นายบุญส่ง ตินารี นอภ.เทิง เผยว่า รพ.เทิง เป็นโรงพยาบาลในพื้นที่ อ.เทิง ที่มีศักยภาพรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ในระดับสีเขียว หรือระดับที่ยังไม่แสดงอาการ ไปถึงเริ่มมีอาการเล็กน้อย ได้ประมาณ 60 ราย ถ้าเป็นผู้ป่วยระดับสีส้มหรือสีแดง จะส่งตัวไปทำการรักษาที่ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ และรพ.ศูนย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งมีอุปกรณ์และความพร้อมมากกว่า

“จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในคลัสเตอร์ตับเต่า ที่ยังมีตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่อง นอกจาก รพ.เทิง ที่เป็นสถานที่ดูแลผู้ป่วยที่มีอาการเบื้องต้นแล้ว ทาง ศปก.อ.เทิง ยังได้จัดเตรียมสถานที่กักตัวผู้มีความเสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อไว้หลายจุด ทั้งโรงเรียน หอประชุมหมู่บ้าน หรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คาดว่าจะมีสถานที่เพียงพอกับกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัว ถ้าจำนวนผู้ต้องกักตัวมีมากเกินกว่าสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ก็อาจจะพิจารณาสถานที่อื่นไว้รองรับเพิ่มเติมอีก” นอภ.เทิงกล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น