เหล่ากาชาดแพร่ พร้อมสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแพร่ มอบน้ำดื่มและให้กำลังใจผู้รับการฉีดวัคซีนที่ อ.สูงเม่น

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ , สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ , สมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแพร่ , นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น , นางชลธิชา ฟูบินทร์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่น , สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่น

สมาคมแม่บ้านมหาดไทยอำเภอสูงเม่น มอบอาหารและน้ำดื่ม เยี่ยมให้กำลังใจให้กับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน บุคคลากรทางการแพทย์ ณ ศูนย์ปฏิบัติการกลางฉีดวัคซีนโควิด – 19 อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น