พะเยา พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 13 ราย คลัสเตอร์โยงผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ ต.ตับเต่า อ.เทิง

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. นายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ในฐานะประธานคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และนพ.ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 จังหวัดพะเยา หลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 22 /2564 ที่ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

จากการติดตามผู้สัมผัสจากเหตุการณ์คลัสเตอร์ ที่เชื่อมโยงกับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 ในพื้นที่ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง เดินทางเข้ามาในพื้นที่อำเภอเชียงคำและภูซาง ระหว่างวันที่ 15 -18 มิถุนายน 2564 จำนวน 1,086 ราย ตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสม 33 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.03 ของผู้สัมผัส ( ผู้ป่วยรายที่ 101 -133 ของจังหวัดพะเยา ) สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่  ที่พบในวันนี้ มีจำนวน 13 ราย เป็นผู้ป่วยรายที่ 121-133 ของจังหวัดพะเยาในคลัสเตอร์เดิม ที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากเหตุการณ์ดังกล่าว จำแนกดังนี้

ผู้ป่วยรายที่ 121 -122 เป็นผู้ป่วยเด็กอายุ 2 ปีและ 8 ปี อยู่ในพื้นที่หมู่ 8 ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลในครอบครัวที่เป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

ผู้ป่วยรายที่ 123 – 126 เป็นผู้ป่วยอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 9 ตำบลสบบง อำเภอภูซาง มีประวัติไปร่วมงานศพในพื้นที่ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง  และสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 จากจังหวัดชลบุรี
ผู้ป่วยรายที่ 127 – 132 เป็นผู้ป่วยอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 9 ตำบลสบบง อำเภอภูซาง มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลในครอบครัว ที่ไปร่วมงานศพในพื้นที่ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง

ผู้ป่วยรายที่ 133 เป็นผู้ป่วยเพศชาย อายุ 19 ปีเดินทางมาจากตำบลตับเต่า อำเภอเทิง  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 มาบ้านแฟน ที่บ้านร่องส้าน หมู่ที่ 8 ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ ประวัติของผู้ป่วยรายนี้ มีความสัมพันธ์กับพื้นที่ตำบลตับเต่า

ผู้ป่วยทั้ง 13 รายนี้ ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลเชียงคำ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 ขณะนี้ทุกรายเข้ารับการรักษา ที่โรงพยาบาลเชียงคำ

สำหรับการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยาในวันนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กำหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และห้ามประชาชนเข้าไปหรือออกจากพื้นที่ในจังหวัดพะเยา เพิ่มเติมอีก 1 แห่งในพื้นที่อำเภอภูซาง ได้แก่ บ้านดอยเทวดา หมู่ที่ 1 ตำบลสบบง และเพิ่มจุดตรวจคัดกรองบริเวณทางเข้าชุมชนม้งดอยเทวดา บ้านดอนตันหมู่ที่ 1 ตำบลสบบง อำเภอภูซาง  ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2564 – 2 กรกฎาคม 2564 รวมทั้ง ปิดโรงเรียนเพิ่มอีก 6 แห่ง ในอำเภอภูซาง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน) ม.4 ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยาโรงเรียนบ้านปง ม.6 ตำบลสบบง อำเภอภูซาง  โรงเรียนบ้านสบบง ม.10 ตำบลสบบง อำเภอภูซาง  โรงเรียนบ้านฮวก ม.3 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง  โรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว ม 6 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง โรงเรียนล้านนาคริสเตียน ม.6 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง
โดยขอปิดการเรียนการสอนแบบ onsite ทั้งนี้ สามารถใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานได้ 4 รูปแบบ (Online, On Demand, On Air และOn Hand) และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ทางราชการกำหนด อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ จังหวัดพะเยา ขอความร่วมมือประชาชนทุกท่าน ปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด หยุดเชื้อเพื่อชาติ เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย หมั่นวัดอุณหภูมิ ใช้แอป ไทยชนะ ร่วมใจกันไปฉีดวัคซีน

ร่วมแสดงความคิดเห็น