นอภ.แม่สรวย สั่งปฏิบัติการ Re-x-ray 2 หมู่บ้าน ต.ป่าแดด พบฉี่ม่วง 20 ราย

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 โดยการอำนวยการของ นายคฑาสิทธิ์ เนื่องหล้า นอภ.แม่สรวย สั่งการ ฝ่ายความมั่นคง อ.แม่สรวย สมาชิก อส.อ.แม่สรวย พร้อมด้วย สสอ.แม่สรวย เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่สรวย และฝ่ายปกครอง นำโดย กำนัน ต.ป่าแดด ออกปฏิบัติการ Re-x-ray หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 และ หมู่ที่ 14 ต.ป่าแดด เพื่อทำการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะในกลุ่มเป้าหมาย พบสารเสพติด จำนวน 20 คน ไม่พบสารเสพติด จำนวน 3 คน ผู้ที่ตรวจพบสารเสพติดได้ส่งมอบให้ สสอ.ดำเนินการเข้าสู่กระบวนการบำบัดต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น