พช.สูงเม่น ต้อนรับคณะติดตามการขับเคลื่อน การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และประชารัฐ (E3) ด้านการแปรรูป​ (SME/ OTOP)​

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ บ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น นายสุสังข์​ ชุ่มมะโน​ พัฒนาการจังหวัดแพร่​ หัวหน้าคณะทำงาน (คณะทำงานค้นหาวิเคราะห์ และพัฒนาศักยภาพชุมชน และผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดแพร่) ได้ร่วมติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และประชารัฐ (E3) ด้านการแปรรูป​ (SME/OTOP)​ ร่วมกับคณะทำงานฯ ติดตามกลุ่มฯ เพื่อวิเคราะห์ และพัฒนาศักยภาพชุมชน และผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดแพร่ ด้านการแปรรูป (SME/OTOP) จำนวน 2 กลุ่ม

  • กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น
  • กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตกร หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น

โดยมีคณะทำงานร่วมติดตามฯ​ ได้แก่ ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดแพร่​ พาณิชย์จังหวัดแพร่​ หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดแพร่ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ร่วมติดตามในครั้งนี้

ในโอกาสนี้ นางนัยนันท์ ชูสกุลนิติสินธ์ พัฒนาการอำเภอสูงเม่น พร้อมทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น ร่วมต้อนรับคณะติดตามฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็น