จ.แพร่ พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่เพิ่มอีก 2 ราย รายแรกใกล้ชิดผู้ป่วย จ.เชียงใหม่ อีกรายมาจาก จ.นครปฐม

ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวสถิติผู้ป่วยโควิด จ.แพร่ มาเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2564 จากเพจ สสจ.แพร่ รายงานสถานการณ์ประจำวันที่ 18 มิ.ย. 64 โดยงานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.แพร่ วันนี้ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการฯจำนวน 242 ราย พบผู้ป่วยรายใหม่จำนวน 2 ราย รอผล 202 ราย

รายที่ 94 ผู้ป่วยเพศชาย อายุ 18 ปี ต.ปากกาง อ.ลอง ปัจจัยเสี่ยง เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 4204 จ.เชียงใหม่

รายที่ 95 ผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 25 ปี ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ ประวัติเดินทางมาจาก จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 64

ขอขอบคุณ ข้อมูลผู้ป่วยรายที่ 4204 จาก สสจ.เชียงใหม่

สถิติผู้ป่วยโควิด-19 จ.แพร่ แยกรายตามอำเภอดังนี้ อ.เมืองแพร่ 43 ราย อ.ร้องกวาง 9 ราย อ.สูงเม่น 16 ราย อ.ลอง 11 ราย อ.เด่นชัย 3 ราย อ.วังชิ้น 3 ราย อ.หนองม่วงไข่ 9 ราย ต่างจังหวัด 1 ราย อ.สอง ยังไม่พบผู้ป่วยรวม 95 รายเสียชีวิต 2 ราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น