สถานการณ์แผ่นดินไหว ในช่วงวันที่ 18-19 มิถุนายน 2564

สำหรับสถานการณ์แผ่นดินไหว บริเวณประเทศไทย และใกล้เคียง ในช่วงวันที่ 18-19 มิถุนายน 2564 ตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหว ขนาด 3.5 มีศูนย์กลางอยู่ที่ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ได้รับแจ้งรู้สึกสั่นไหวบริเวณ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง และ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ขนาด 1.9 มีศูนย์กลางอยู่ที่ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ขนาด 2.1 และ 2.7 มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศลาว ขนาด 4.4 มีศูนย์กลางอยู่ที่หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย ขนาด 2.1 มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเมียนมา ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใด

ที่มา:กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

ร่วมแสดงความคิดเห็น