หมอยง เปิดรับอาสาสมัครร่วมโครงการวิจัย ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แบบสลับฉีดระหว่าง Sinovac และ AstraZeneca

ในปัจจุบันการให้วัคซีนโควิด-19 ยังแนะนำให้วัคซีนชนิดเดียวกันทั้งเข็มที่ 1 และ 2 ด้วยเหตุผลบางคนฉีดแข็มแรกแล้วแพ้ จำเป็นต้องฉีดเข็มที่ 2 ต่างชนิดกันเช่น เข็มแรกฉีด Sinovac เข็มที่ 2 ฉีดเป็น AstraZeneca

การให้วัคซีน 2 เข็มต่างชนิดกัน จะเป็นประโยชน์ในกรณีที่วัคซีนขาดแคลน และต้องการฉีดเข็มแรกให้มากที่สุด ไม่ต้องเก็บวัคซีนไว้เข็มที่ 2 และเมื่อมีวัคซีนเข็มที่ 2 อาจจะใช้ต่างชนิดกันได้ ดังนั้นการสลับเปลี่ยนวัคซีนจึงต้องมีการศึกษาอย่างละเอียดก่อนที่จะนำไปใช้จริง โครงการนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว

โครงการนี้จึงจะขอรับสมัครอาสาสมัครมารับวัคซีนเข็มที่ 1 และ 2 ต่างชนิดกัน โดยกลุ่มแรกจะฉีดเข็มที่ 1 เป็น Sinovac เข็มที่ 2 เป็น AstraZeneca และอีกกลุ่มจะฉีดเข็มที่ 1 เป็น AstraZeneca เข็มที่ 2เป็น Sinovac และจะมีการบันทึกอาการข้างเคียงของวัคซีน และตรวจวัดภูมิต้านทานเป็นระยะ เพื่อให้ได้ข้อมูลทางวิชาการก่อนนำไปใช้จริง

ผู้ที่สนใจเป็นอาสาสมัครสามารถสแกนผ่าน QR Code ในภาพ หรือเข้าไปที่ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfPULgx0Y1…/viewform
ที่มา : Facebook นพ.ยง ภู่วรวรรณ

ร่วมแสดงความคิดเห็น