โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม รับการตรวจสอบดำเนินงาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

วันที่ 17-18 มิถุนายน 2564 น.ส.เพ็ญพรรณ จันทรคณา ผู้อำนวยการ หน่วยตรวจสอบภายใน สพม.เชียงใหม่ ตรวจสอบดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และคณะครู ให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น