แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รับมอบใบอนุญาตการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รับมอบใบอนุญาตการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างซ่อมรถยนต์ระดับ 1 จากนางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ให้ไว้เพื่อแสดงว่า วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 โดยมีรองผู้อำนวยการฯ บุญรัตน์ สว่างแจ้ง ฝ่ายวิชาการ นายธนิตพงษ์ สุภาชาติ หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์และคณะครู เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมสุทธาสิริ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น