อ.สันติสุข จ.น่าน เฝ้าระวัง ควบคุมโรคโควิด 19

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 17.30 น. ทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนเร็ว (SRRT) อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ลงพื้นที่สอบสวนโรค กรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 จำนวน 1 ราย พื้นที่ ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน  และ มีประวัติร่วมสัมผัสกับประชาชน ในพื้นที่ ตำบลป่าแลวหลวง อีก 2 หมู่บ้าน และได้ประสานทาง องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ ลงพื้นที่ปฏิบัติการทำความสะอาดทำลายเชื้อบริเวณบ้านของผู้ติดเชื้อโควิด-19 แจ้งให้ทุกหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอสันติสุข เน้นย้ำให้หน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่างทางสังคม ล้างมือบ่อยๆ เช็คอินไทยชนะ งดไปในผู้คนแออัด โดยยึดปฏิบัติตามหลัก New Normal  อย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุมป้องกันโรคโควิด 19 โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 20 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น