ปศุสัตว์แพร่ ปศุสัตว์ อ.เด่นชัย ด่านกักกันสัตว์แพร่ เร่งบูรณาการร่วมกับ ทต.เด่นชัย จัดพิธีเปิดโครงการ (Kick off)

ปศุสัตว์แพร่ ปศุสัตว์ อ.เด่นชัย ด่านกักกันสัตว์แพร่ เร่งบูรณาการร่วมกับ ทต.เด่นชัย จัดพิธีเปิดโครงการ (Kick off) เพื่อรณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) จุดที่ 8

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายสัตวแพทย์ ดร.สมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเด่นชัยนำโดยนายเฉลิมพิพัธธ์ ศรีโพลา พร้อมทีมเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์แพร่ เร่งบูรณาการกับเทศบาลตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ นำโดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย จัดพิธีโครงการ (kick off) เพื่อรณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) ณ เทศบาลตำบลเด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่
ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายอิสรา สุขแจ่มใส นายอำเภอเด่นชัย เป็นประธานในพิธีการจัดงานประกอบไปด้วยกิจกรรม ดังนี้
-กิจกรรมพิธีเปิดโครงการรณรงค์ (Kick off) ป้องกันและกำจัดโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease)
-กิจกรรมแจกยาฆ่าแมลง และยาฆ่าเชื้อโรคแก่เกษตรกร
-กิจกรรมมอบป้ายประชาสัมพันธ์ให้กับตัวแทนเกษตรกร
-การอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในการควบคุมป้องกันและควบคุมโรค
-รายงานสถานการณ์โรค และช่องทางในการติดตามสถาณการณ์
-ช่องทางการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่
-การชี้แจงนโยบายและแผนงานในการควบคุมโรคของกรมปศุสัตว์
-การดำเนินการนี้เป็นตามนโยบายเร่งด่วนของท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต) ในการเร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบถึงวิธีการป้องกันโรคด้วยการกำจัดสัตว์พาหะนำโรค ได้แก่ แมลงดูดเลือดต่างๆ การควบคุมการเคลื่อนย้าย การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค การเตรียมความพร้อมของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและตัวเกษตรกครต่อการระบาดของโรค เพื่อลดความสูญเสียอันจะเกิดขึ้นได้แก่สัตว์เลี้ยงของเกษตรกร

ร่วมแสดงความคิดเห็น