รร.เทพนารี อ.สูงเม่น ห่วงใยความปลอดภัยของนักเรียน ไม่ให้มีความเสี่ยงกับโรคโควิด19 ขอปิดเรียน21-25 มิ.ย.64

ผู้สื่อข่าวรายงานโรงเรียนเทพนารี อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ได้ประกาศปิดเรียน ความว่า ประกาศโรงเรียนเทพนารี
เรื่อง แจ้งปิดเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid-19) ระลอกใหม่
จังหวัดแพร่ เพื่อเป็นการประเมินสถานการณ์ในช่วงการสอบสวนโรคจังหวัดแพรให้ชัดเจน และสามารถ
ควบคุมการระบาดได้ และเกิดความปลอดภัยในความเสี่ยงการติดเชื้อฯ

ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ไม่ให้มีความเสี่ยง โรงเรียนเทพนารี
จึงประกาศปิดเรียน นักเรียนทุกระดับชั้น ดังนี้

1. ปิดเรียนตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 มิกนายน 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564
2. นักเรียนระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา สามารถเลือกเข้าเรียน
2.1 ระบบ On-Line บนเว็บไซต์ของโรงเรียน www.thepnaree.com
2.2 ระบบ On-Hand โดยผู้ปกครองติดต่อขอรับใบงาน แบบฝึกหัดได้ที่โรงเรียน 3. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 (ม.1-ม.6) สามารถเลือกเข้าเรียน
3.1 ระบบ On-Line บนเว็บไซต์ของโรงเรียน www.thepnaree.com
3.2 ระบบ On-Hand โดยติดต่อขอรับใบงาน แบบฝึกหัดได้ที่โรงเรียน
3.3 ระบบ On-Line ตามตารางเรียนที่ครูนัดหมาย

4. เปิดเรียนทุกระดับชั้น ในวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564

ขอนำเรียนมายังท่านผู้ปกครองนักเรียน ขณะนี้โรงเรียนเทพนารีมีความปลอดภัย
ไม่พบความเสี่ยงๆ โรงเรียนได้ทำการคัดกรองนักเรียน คัดกรองข้อมูลผู้ปกครอง และได้ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2564 นางสุกานดา พันธุ์นิติพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพนารี

ร่วมแสดงความคิดเห็น