กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยชี้แจงการจัดทำเว็ปไซต์เพื่อการตรวจสอบวัคซีน

ตามที่มีการแชร์ข่าวในโลกออนไลน์ว่า “เว็บตรวจสอบการฉีดวัคซีนเป็นของปลอมอย่ากดเข้าไปตรวจสอบเรื่องวัคซีนเด็ดขาดเป็นกลลวงมิจฉาชีพ ปกติทางการจะไม่ขอเบอร์เลขหลังบัตร มิจฉาชีพจะเอาไปใช้หลอกลวง” นั้น

กรมการปกครอง ขอชี้แจงเรื่องการจัดทำเว็บไซต์ เพื่อการตรวจสอบวัคซีนดังกล่าวนั้น กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเพิ่มช่องทางตรวจสอบข้อมูลของผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. สำหรับเจ้าหน้าที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบผู้เข้าพื้นที่ ที่จังหวัดกำหนดว่าต้องได้รับการฉีดวัคซีนมาแล้ว (กรณีนี้ประชาชนต้องยื่นบัตรประจำตัวประชาชน ให้เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบในระบบ)

2. ประชาชนผู้ที่ไม่ได้ลง Application หรือมี Line หมอพร้อม สามารถมีระบบตรวจสอบข้อมูลการฉีดวัคซีนด้วยตนเอง เพื่อเป็นการยืนยันว่าได้รับการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว

ความปลอดภัยของผู้ใช้งาน
1. เลข Laser ด้านหลังบัตรเป็นเลขกำกับจำนวนของบัตร (Running Number)
2. เลข Laser ด้านหลังบัตรเป็นการบอกสถานะของบัตรที่ใช้งานในปัจจุบัน
3. เว็บไซต์นี้ใช้เฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วเท่านั้น ไม่ได้เชื่อมโยงกับข้อมูลอื่น

ข้อสังเกตุ เว็บไซต์นี้เป็นของสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง https://webapp.bora.dopa.go.th/mophapp/
ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน จะไม่แสดงข้อมูล
ที่มา..กรมการปกครอง fanpage

ร่วมแสดงความคิดเห็น