คลัสเตอร์ตับเต่า อ.เทิง ยังแรง ตรวจเจอผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 13 ราย ยอดผู้ป่วยสะสมพุ่งทะลุครึ่งร้อย เวียงแก่น และพญาเม็งรายอีก 7 ราย

วันที่ 20 มิ.ย. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 ในพื้นที่ ต.ตับเต่า อ.เทิง ยังคงรุนแรง มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวนอย่างต่อเนื่อง และยังพบว่ามีการแพร่ระบาดไปยังอำเภอข้างเคียง จนต้องมีคำสั่ง ศปก. ที่ดูแลในแต่ละพื้นที่ ให้ทำการปิดชุมชน โรงเรียน และสถานที่สาธารณะ เพื่อป้องการรวมกลุ่ม อันจะทำให้เพิ่มวงการระบาดให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่แพทย์สาธารณสุข อ.เทิง ได้นำผู้มีความเสี่ยงสูง ในพื้นที่ ต.ตับเต่า อ.เทิง มาตรวจหาเชื้อเชิงรุกจำนวน 72 คน ผลตรวจปรากฏว่ามีผู้มีผลบวก ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มอีก 13 ราย ส่งผลให้ยอดรวมผู้ป่วยสะสมของพื้นที่ ต.ตับเต่า เพิ่มเป็น 53 ราย ในภาพรวมทั้งอำเภอเทิงพบผู้ป่วยโควิดจากการระบาดในระลอกที่ 3 เพิ่มจำนวนเป็น 66 ราย ในจำนวนนี้มีผู้ที่รักษาหายแล้ว 13 ราย และตรวจพบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพิ่มอีก 57 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ให้เข้าสู่การกักตัวในสถานที่ที่ได้จัดเตรียมไว้แล้ว และยังมีหลายภาคส่วนที่ร่วมบริจาคข้าวสารอาหารแห้งมาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการกักตัวในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการ สามารถติดต่อบริจาคมาได้อีกที่ อบต.ตับเต่า ที่ว่าการอำเภอเทิง และสถานที่รับบริจาคอื่นๆ

นอกจากนี้ยังพบว่ามีพื้นที่อำเภอข้างเคียงที่ได้รับผลการแพร่ระบาดจากคลัสเตอร์ตับเต่านี้ ได้แก่ อ.เวียงแก่น ที่ตรวจเจอผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 3 ราย และ อ.พญาเม็งราย ก็ตรวจเจอผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 4 ราย ซึ่งพื้นที่ที่ตรวจพบการแพร่ระบาดทั้งหมดได้ถูกสั่งปิดหมู่บ้าน ห้ามชุมนุมมั่วสุม และห้ามออกจากชุมชนในช่วง 21.00-05.00 น. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดแล้ว

ร่วมแสดงความคิดเห็น