ผอ.ร.ร.สารภีพิทยาคม นำคณะครูรับการฉีดวัคซีนป้องโรคโควิด-19

เมื่อวันที่18 มิ.ย.64 เวลา 09.00 น. นายวุฒิไกร วรรณการ ผอ.ร.ร.สารภึพิทยาคม สพม.เชียงใหม่ได้นำคณะผู้บริหารและบุคลากรสถานศึกษาไปฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ รพ.อำเภอสารภี จ.เชียงใหม่
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชุมชน,ผู้ปกครองนักเรียนและเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนสารภีฯด้วย เสร็จแล้วจึงได้มอบกระเช้าดอกไม้,น้ำดื่มให้กับบุคลากรการแพทย์ของ รพ.อ.สารภี ไว้เป็นขวัญกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่ต่อไป

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.64 เวล09.00น.ที่ผ่าน ซึ่งเป็นวันเปิดการเรียนการสอนวันแรก ได้มีนายนพคุณ รัฐผไท สส.เขตเชียงใหม่ พรรคเพื่อไทยและนายชูเดช เกตุชูรัตน์ สอบจ.เขต อ.สารภึ จ.เชียงใหม่ ได้นำหน้ากากอนามัยจำนวน10,000 ชิ้น,เจลล้างมือแฮกอฮอล์,สบู่เหลวล้างมือ อีกจำนวนหนึ่ง มอบให้กับทาง ร.ร.สารภีพิทยาคม เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด19และให้บุคลากรครู นักเรียน ของ ร.ร.นำไปไว้ใช้เป็นการเตรียมความพร้อมในสถานศึกษาที่ได้เริ่มเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบ on-site ต่อไป

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น