ความภูมิใจของชาววารี กับรางวัล “รองชนะเลิศระดับ 2” Ramathibodi Pitching Challenge

การแข่งขัน Ramathibodi Pitching Challenge จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นการประกวดนวัตกรรมด้านสุขภาพ มีทีมส่งเข้าประกวด 375 ทีมจากทั่วประเทศ การแข่งขันรอบสุดท้ายเป็นการนำเสนอแบบ pitching 8 ทีมที่เข้ารอบสุดท้าย

ผลการแข่งขันมีดังนี้
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2
โรงเรียนวารีเชียงใหม่

ทีม prism จากโรงเรียนวารีเชียงใหม่ ส่งผลงานนวัตกรรมเข้าประกวดเรื่อง แอปพลิเคชั่นคัดกรองผู้ป่วยโควิด-19 จากเสียงไอด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ สามารถคว้ารางวัลนี้มาได้อย่างน่าภาคภูมิใจ

โดยมีสมาชิกคือ
1. นางสาวจิลลาภัทร เฉินบำรุง
2. นางสาวประภาสิริ ปานันต์
3. นายภีมวัศ บางขันธ์
ทั้งหมดเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูที่ปรึกษา
1. มาสเตอร์สรพงษ์ สมสอน
2. มาสเตอร์สรวัฒน์ ยามสุข

ร่วมแสดงความคิดเห็น