สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” พื้นที่ อ.แม่ระมาด จ.ตาก

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.64 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ. ยศศักดิ์ บรรเทา จิตอาสา 904 รุ่นที่ 2/61 รหัส 2A-151 ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพล และยุทโธปกรณ์ เครื่องจักรกล สนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ ” โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่ ของ นายปรีชา ปลูกปัญญาดี แปลง CLM. ขนาด 15 ไร่ ผลการปฏิบัติงาน ขุดดินสระน้ำ จำนวน 2 บ่อ ได้ปริมาตร จำนวน 7,900 ลบ.ม. จากปริมาตรทั้งหมด 24,880 ลบ.ม. คิดเป็น 31.75 %

ปัญหาข้อขัดข้อง มีฝนตกบางช่วง มีน้ำขัง แต่เครื่องจักรกลสามารถปฏิบัติงานได้ ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่” โคก หนอง นา โมเดล” หมู่ 8 บ้านห้วยสลุง ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น