ผู้ป่วยโควิด19 จ.แพร่ ขยับพุ่งเป็น 96 ราย รายล่าสุด เป็น นศ.วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ติดจากเพื่อนที่ไปเรียนติวเชียงใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานเกี่ยวกับสถิติผู้ป่วยจ.แพร่ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2564 จากเพจสำนักงานวาธารณสุขจังหวัดแพร่ รายงานสถานการณ์ประจำวันที่ 20 มิ.ย. 64 โดยงานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.แพร่ วันนี้ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการฯจำนวน 84 ราย พบผู้ป่วยรายใหม่จำนวน 1 ราย
ผู้ป่วยรายที่ 96(PR96) ผู้ป่วยเพศชาย อายุ 18 ปี ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง เป็นนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ปัจจัยเสี่ยง เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 94 ขอความร่วมมือนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคแพร่ แผนกวิชาเครื่องกล เข้ารับการตรวจหาเชื้อทุกคน หากนักศึกษาท่านใดตรวจฯ ก่อนวันที่ 20 มิ.ย.64 ขอให้มาตรวจซ้ำอีกครั้ง เนื่องจากยังไม่ครับ5วันหลังสัมผัสผู้ป่วยครั้งสุดท้าย(15มิ.ย.64)

ทางด้านวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ได้ประกาศปิดเรียน ความว่า ประกาศวิทยาลัยเทคนิคแพร่ เรื่อง ปิดสถานศึกษา ด้วยเหตุพิเศษ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-๑๙) ในพื้นที่ของจังหวัดแพร่ พบว่ามีนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ จำนวน 1 คน ได้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) วิทยาลัยฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยในสุขภาพของนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่อาจได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ จึงประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 21-23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นเวลา 3 วัน เพื่อทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ภายในบริเวณวิทยาลัยเทคนิคแพร่ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-๑๙) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรณีเกิดการระบาด โดยให้นักเรียน นักศึกษาเรียนผ่านระบบออนไลน์ (Online) และให้ติดตามข่าวสาร ประกาศผ่านทางเว็บไซค์ของวิทยาลัยเทคนิคแพร่www.technicphrae.ac.th ทั้งนี้ ครูที่ปรึกษาแต่ละชั้นเรียนจะติดต่อประสานงานกับนักเรียน นักศึกษาอย่างต่อเนื่องประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นายอัศวิน ข่มอาวุธ)ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่
ส่วนร.ร.อนุบาลแพร่ นายวิทูรย์ สินธุวงศ์ ผอ.ซร.ร.อนุบาลแพร่ กล่าวว่า ระหว่างวันที่ 21-25 มิถุนายน 2564 โรงเรียนอนุบาลแพร่ไม่ได้ปริดเรียน แต่ โรงเรียนอนุบาลแพร่ จัดการเรียนการสอน ในรูปแบบ On Site โดยแบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม เรียน 5 วัน สลับ 9 วัน จากสถานการณ์โควิด -19 ทางโรงเรียนได้ปรับรูปแบบการเรียนการสอน On – Site กลุ่มที่ 2 มาเรียนที่โรงเรียน เป็นรูปแบบการเรียนการสอน ออนไลน์ผสมผสานแทน ครับ ไม่ได้สั่งปิดเรียนตามมติ ศบค.จังหวัดแพร่ นอกจากนั้นโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ปิดเรียน หว่างวันที่ 21-25 มิถุนายน 2564 และมีอักหลายโรงเรียนจัดรูปแบบการเรียนการสอนางออนไลน์ งดให้นักเรียนมาเรียนรวมกลุ่มที่โรงเรียน

ร่วมแสดงความคิดเห็น