ทต.วังหงส์ปลื้ม! อบจ.แพร่ ส่งกองช่างนำเครื่องจักรกลสนับสนุนปรับปรุงบริเวณคอสะพานข้ามน้ำยมและในพื้นที่

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 นายเอกชัย หงส์อ้าย นายกเทศมนตรีตำบลวังหงส์ อ.เมือง จ.แพร่และ ทีมบริหารงานเทศบาลตำบลวังหงส์ ขอบพระคุณ นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ ที่ได้มอบหมายให้ กองช่าง อบจ.แพร่ให้การสนับสนุนเครื่องจักรกลในการซ่อมแซมปรับปรุงถนนบริเวณคอสะพานและบริเวณพื้นที่ในตำบลวังหงส์เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัยขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน
นายกเทศมนตรีตำบลวังหงส์ กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า เทศบาลตำบลวังหส์ มีความตั้งใจที่จะพัฒนาทั้งถนนหนทางให้การสัญจรไปมาได้ได้สะดวกตลอดจนเส้นทางเข้าสู่เขตพื้นที่เกษตรกรร ในช่วงนี้เข้าสู่หน้าฝนหากพี่น้องชาวตำบลวังหงส์พบเห็นถนนหนทางเป็นอุปสรรคในการสัญจรไปมา หรือพบเห็นสิ่งที่คิดว่าจะเป็นอันตราย ขอให้พี่น้องประชาชนชาวตำบลวังหงส์ได้แจ้งไปยังเทศบาลตำบลวังหงส์ หรือสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหงส์จะได้เร่งลงไปดูแลแก้ไขให้

ร่วมแสดงความคิดเห็น