ร.ร.อนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวางปิดโรงเรียนเร่งพ่นยาฆ่าเชื้อหลังทราบไทม์ไลน์ผู้ป่วยรายที่ 96 สัมผัสนักเรียน

ผู้สื่อข่าวรายงานหลังจากผู้ป่วยรายที่96 จ.แพร่ มีไทม์ไลน์เข้าไปในพื้นที่ร.ร.อนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวางอ.ร้องกวาง จ.แพร่จึงทำให้ร.ร.อนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง แจ้งผู้ปกครองนักเรียน ร.ร.อนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง

ด้วยสถานการณ์ตอนนี้การแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ได้แพร่เข้าในเขต อ.ร้องกวาง โดยรายที่ 96 เป็นผู้ป่วย โดยพบว่า รายที่ 96 ได้เข้ามาสัมผัสกับนักเรียน ระดับอนุบาล 3 โดยทางโรงเรียนจึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทางผู้ปกครองให้มารับนักเรียน ในเวลา 12.30 น. วันนี้ โดยทางโรงเรียนจะขอปิด ตั้งแต่วันที่ 21-25 มิถุนายน 2564
ทั้งนี้ขอให้ผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิดด้วย
………..ขณะเดียวกันนายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสโควิด-19 ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลร้องกวาง สถานที่ฝึกงานของผู้ป่วยโควิด-19 รายที่ 96 และบริเวณโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง

ร่วมแสดงความคิดเห็น