หลายโรงเรียนสั่งปิดหนีโควิด-19 อีกรอบ หลังเปิดได้แค่ 1 สัปดาห์ ผวาการแพร่ระบาดอีกรอบ

หลังจากมีการแพร่ระบาดในคลัสเตอร์โรงเรียนกวดวิชา LEARN SI’R ตั้งอยู่หน้าโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม อ.เมืองเชียงใหม่ ที่พบติวเตอร์วัย 33 ปี และ นักศึกษา ปวช.1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ วัย 15 ปี และนักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา ทำให้หลายโรงเรียนในพื้นที่เชียงใหม่ เกิดความกังวลต่อการระบาดของโควิด-19 ในกลุ่มสถานศึกษาในช่วงกำลังเปิดเทอม

ประกอบกับคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จ.เชียงใหม่ ได้ออกคำสั่ง ที่ 65/2564 (1) ให้ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และโรงเรียนสารสาสน์วิเทศ โดยให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงสูงทุกคนตรวจหาเชื้อโควิด-19 และหากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเองที่บ้าน 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ 14 วัน และให้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ และต้องทำความสะอาดห้องเรียนด้วยการฆ่าเชื้อ อย่างน้อย 3 วัน โดยมีผลตั้งแต่ 19 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 64 ทำให้หลายโรงเรียนแม้ไม่มีกลุ่มเสี่ยง ต้องมีการปรับการเรียนการสอนที่โรงเรียนเป็นการชั่วคราวไปด้วย หลายสถานศึกษา ได้แก่

-โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย งดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ เป็นการชั่วคราว และให้การเรียนการสอนแบบออนไลน์ ทุกระดับชั้น ตั้งแต่วันที่ 21-25 มิถุนายน 64

– โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ งดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ เป็นการชั่วคราว และให้การเรียนการสอนแบบออนไลน์ ทุกระดับชั้น ตั้งแต่วันที่ 21-27 มิถุนายน 64

-โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 21-25 มิถุนายน 64 ให้นักเรียนชั้น ม.4-6 มาเรียนในชั้นเรียน (On-Site) ที่โรงเรียน โดยจัดการเรียนการสอนตามตารางเรียนที่ประกาศ และปรับมาใช้ห้องเรียนประจำตามที่โรงเรียนกำหนด เพื่อจัดชั้นเรียนให้มีระยะห่าง ลดความแออัด สำหรับนักเรียนชั้น ม.1-3 ให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

-โรงเรียนดาราวิทยาลัย เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 64 ได้ปรับการเรียนการสอนแบ่งเป็นกลุ่ม A และกลุ่ม B โดยสลับมาเรียนกลุ่มละสัปดาห์ จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ

-โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้ให้กลุ่มนักเรียนที่มีความเสี่ยงสูงเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 และหากผลเป็นลบให้กักตนเอง เป็นเวลา 14 วัน และตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน- 2 กรกฎาคม 64 นักเรียนชั้น ม1-ม.3 หลักสูตรปกติ จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ส่วนนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 หลักสูตรปกติ และนักเรียนหลักสูตร English Program ม.1-ม.6 จัดการเรียนแบบ On-Site ผสมผสานกับการเรียนแบบออนไลน์ โดยผู้ปกครองสามารถเลือกรูปแบบให้นักเรียนได้

-โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ นักรียนระดับชั้น ม.4- ม.6 ปรับเรียนแบบออนไลน์เสมือนจริง ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน- 2 กรกฎาคม 64เตรียมอนุบาล อนุบาล1-3 และ ม.1- ม.5 เรียนออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 21-23 มิถุนายน 64 ระดับชั้น ป.6 และ ม.1-3 เรียนออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 21-25 มิถุนายน 64 และจะเรียนแบบ On-Site ตั้งแต่วันมี่ 28 มิถุนายน 64 โดยจะมีการสลับกลุ่มมาเรียน

-วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้ให้นักเรียนชั้น ปวช.1 กลุ่ม A แผนกช่างกลโรงงาน 30 กว่าคน ซึ่งใกล้ชิดร่วมชั้นผู้ติดเชื้อกักตัว 14 วัน และเรียนออนไลน์ ตั้งแต่ 17-30 มิถุนายน 64 ส่วนระดับชั้นอื่นเข้าเรียนที่วิทยาลัย ตั้งแต่ 22 มิถุนายน 64

ร่วมแสดงความคิดเห็น