สภ.เมืองเชียงใหม่ บูรณาการตรวจสอบการรวมกลุ่มวัยรุ่นบริเวณสะพานจันทร์สม

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 โดยการอำนวยการของ พ.ต.อ.ภูวนาถ ดวงดี ผกก.เมืองเชียงใหม่, พ.ต.ท.ปรัชญา ทิศลา รอง ผกก.ป.เมืองเชียงใหม่, พ.ต.ท.คทาวุฒิ หงษ์หนึ่ง สวป.เมืองเชียงใหม่นครพิงค์ 20 กำลังสายตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศกิจนครเชียงใหม่ โดยได้ร่วมกันบูรณาการตรวจสอบการรวมกลุ่มวัยรุ่นบริเวณสะพานจันทร์สม เบื้องต้นไม่พบการรวมกลุ่มแต่อย่างใดและตรวจสอบสะพานเหล็กไม่พบกลุ่มวัยรุ่น และได้ร่วมกันตรวจสอบการเล่นสเก็ตบริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์พบมีผู้มาเล่นจำนวนหนึ่งได้รับแจ้งจาก จนท.เทศกิจว่า นายกเทศมนตรีอนุญาตให้ใช้สถานที่ได้ถึง 21.00 น.โดยจนท.เทศกิจจะคอยควบคุมไม่ให้เกินเวลาเด็ดขาดได้กำชับให้ปฎิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ และให้ระวังการใช้เสียงห้ามก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ชาวบ้านที่พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงอย่างเด็ดขาด

ร่วมแสดงความคิดเห็น