(มีคลิป) นายอำเภอสันกำแพง นำทุกภาคส่วนเข้มสถานประการร้านอาหาร ให้ ปิด-เปิด ตามมาตรการ

คืนที่ผ่านมาวันที่ 22 มิ.ย. ตั้งเวลา 18.30 น. เป็นต้นไป นายชัยณรงค์ นันตาสาย นอภ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ สนธิกำลังทุกภาคส่วนมี นายนคร กาวิชัย ปลัดหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นายธีรวัฒน์ ณ ลำพูน ปลัด อ.สันกำแพง นายณัฐพงษ์ พรสมบูรณ์กิจ ปลัด อ.สันกำแพง อส.รด.อ.สันกำแพง เจ้าหน้าที่ปกครอง พ.ต.ต.เอกองค์ คำลือ สวป.สภ.สันกำแพง นางสุชีลา ศิริลักษณ์ รักษาการสาธารณสุข อ.สันกำแพง และจนท.สาธารณสุข อ.สันกำแพง

ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการ ร้านอาหารและเครื่องดื่มในพื้นที่ พร้อมทั้งแจ้งคำสั่ง คณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงใหม่ ที่ 67/2564 โดยได้ชี้แจงมาตรการควบคุมกิจกรรมเสี่ยง และจำกัดเวลาเปิด-ปิดสถานที่ กำชับห้ามการบริโภคสุรา หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตั้งแต่ 21.00 น. เป็นต้นไป และได้แนะนำให้ผู้ประกอบการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ผลการปฏิบัติ ผู้ประกอบการยินดีปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ สถานประกอบการหลายแห่งยังปิดให้บริการ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เสร็จสิ้นภารกิจเวลา 21.30 น.

ร่วมแสดงความคิดเห็น