พระเทพปริยัติ เป็นประธานพิธีปฐมนิเทศ พระบัณฑิตพัฒนาราษฎรบนที่สูง ครั้งที่ 1 ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน พิธีปฐมนิเทศพระบัณฑิตพัฒนาราษฎรบนที่สูง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 พื้นที่เครื่อข่าย เขตที่ 4 โดยมี พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์ ผศ, ดร.ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ กล่าวถวายรายงาน มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพระบัณฑิตพัฒนาฯ ร่วมพิธี รูปแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น