อบจ.มอบถุงยังชีพ ให้ อปท.พื้นที่เชียงใหม่ช่วงโควิด-19

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่(อบจ.เชียงใหม่) พร้อมด้วยนางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายก อบจ.เชียงใหม่ ตลอดจนคณะผู้บริหาร และบรรดาสมาชิกสภา อบจ.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมการมอบถุงยังชีพให้กับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ในพื้นที่จ.เชียงใหม่
เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐาน พร้อมทั้งแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่ประชาชนต้องจัดซื้ออาหาร และสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากโรคโควิด 19 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อบจ.เชียงใหม่
ทั้งนี้ อบจ.เชียงใหม่ ได้ดำเนินกิจกรรม ในความร่วมมือ สนับสนุนแนวทางตามมาตรการทางสาธารณสุขเพื่อควบคุม ป้องกัน โรคโควิด 19 โดยบูรณาการร่วมกับหลายภาคส่วน และ มอบหมายให้ สมาชิก สภา อบจ. แต่ละพื้นที่ แต่ละอำเภอ รวบรวม นำเสนอข้อมูล ความต้องการ ขอรับการสนับสนุน จาก อบจ. เชียงใหม่ อย่างใกล้ชิด ซึ่ง การมอบถุงยังชีพ นำไปแจกจ่ายให้ ประชาน ผู้เดือดร้อน ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ แพร่ระบาดของโควิด 19 ก็เป็นอีกหนึ่งในความต้องการที่ชาวบ้านร้องขอ ประสานขอรับความช่วยเหลืออย่างไรก็ตาม ในช่วง สถานการร์ โควิด 19 ระบาด และพบคลัสเตอร์ใหม่ๆในแต่ละพื้นที่นั้น คณะผู็บริหาร ได้กำชับ เน้นย้ำให้แต่ละ รองนายก อบจ. ติดตาม เฝ้าระวัง ภารกิจ พื้นที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกัน ควบคุมโรคตามแนวทางที่จังหวัดประสานงาน อาทิ ในส่วน ด้านสถานศึกษานั้น รองฯวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ก็จะมีการ พูดคุย หารือร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และดำเนินการตาม
กรอบแนวทางที่เหมาะสม อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น