ฉลากบนสินค้าที่ผู้บริโภคควรรู้! คำย่อ MFG / MFD คืออะไร และข้อแตกต่าง EXP และ BBF สาระดีๆจากเชียงใหม่นิวส์

คำย่อบนฉลากที่มีวันเดือนปีข้างผลิตภัณฑ์ มีความหมายว่าอะไรบ้าง จะแตกต่างกันอย่างไร ไปดูกันเลย 1.MFG / MFD หรือวันที่ผลิตสินค้า
หมายถึง วันที่ผลิต ย่อมาจากคำว่า Manufacturing date และ Manufactured Date ก็คือวันที่ผลิตสินค้านั้น บางอย่างจะมีระบุล็อตการผลิตด้วย ซึ่งข้อมูลของผลิตภัณฑ์นี้ จะแสดงเป็นลักษณะตัวย่อไว้บนบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ
2. EXP และ BBF หรือวันหมดอายุและควรบริโภคก่อน
ซึ่งข้อแตกต่าง ระหว่าง EXP และ BBF นั้นสำหรับผู้บริโภค ก่อนจะกินอะไร ก็ต้องดู วันหมดอายุ ให้ดีเสียก่อน แต่ก็ทำให้หลายคนสับสนว่าทำไมตรงฉลากหมดอายุ ถึงมีตัวย่อ 2 ประเภท นั้นคือ EXP และ BBF และต่างกันอย่างไร
1. EXP ย่อมาจากคำว่า Expiry ที่แปลว่า “หมดอายุ”
ความหมายของคำว่า หมดอายุก็แปลตรงตัวอยู่แล้ว ซึ่งหมายถึงว่าอาหารหรือของชนิดนั้นไม่สามารถนำมาใช้หรือรับประทานได้อีกแล้ว เพราะหมดอายุไปแล้วตามวันที่กำหนด
2. BBF ย่อมาจากคำว่า Best Before ที่แปลว่า “ควรบริโภคก่อน”
โดยว่ากันง่ายๆเลยก็คือ คำว่าควรบริโภคก่อน หมายถึงคุณภาพและรสชาติของอาหารจะมีการเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งคุณภาพจะลดลงหากเลยวันที่กำหนดไปแล้ว แต่ยังสามารถบริโภคต่อได้อีกวันถึงสองวัน นั้นเอง
ขอบคุณ
ข้อมูลจาก Tidhoo (ติดหู) และ imark (ไอมาร์ค)

ร่วมแสดงความคิดเห็น